“Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần, và lẽ thật mà thờ lạy.” (Giăng 4:24)


CHURCH SCHEDULE

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT TRONG TUẦN

Chúa Nhật / Sunday ( Start from 10 AM )
10:00 am – 11:45 am LỄ THỜ PHƯỢNG ( English & Vietnamese )
12:00 pm – 01:00 pm Thông công
01:00 pm – 02:00 pm Tập Hát
03:00 pm – 05:00 pm Sinh hoạt của các ban ngành.

Thứ Ba / Tuesday ( Vietnamese Bible Group )
08:00 pm – 09:00 pm (Zoom) Học Kinh Thánh – Cầu nguyện

Thứ Năm / Thursday ( English Bible Group )
08:00 pm – 09:00 pm (Zoom) Ban Thờ Phượng học KT & Cầu nguyện

Contact our Church:
Pastor Kha: (714) 928-5698
Chu Le: (909) 270-1308
Van Nguyen: (951) 500-2474

embed google maps html

Our Location:

1153 N F St San Bernardino, CA 92410
( Follow I-215, exit Baseline, and turn on F Street )

News & Live Stream Video

Hội Thánh Tin Lành San Bernardino

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT TRONG TUẦN

Chúa Nhật
10:00 am – 11:45 am LỄ THỜ PHƯỢNG
12:00 pm – 01:00 pm Thông công
01:00 pm – 02:00 pm Tập Hát
03:00 pm – 05:00 pm Sinh hoạt của các ban ngành.

Thứ Ba
08:00 pm – 09:00 pm (Zoom) Học Kinh Thánh – Cầu nguyện

Thứ Năm
08:00 pm – 09:00 pm (Zoom) Ban Thờ Phượng học KT & Cầu nguyện

Thứ Bảy
08:00 pm – 09:00 pm (Zoom) Ban Gia Đình Trẻ học KT & Cầu nguyện.

“Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần, và lẽ thật mà thờ lạy.” (Giăng 4:24)

Hội Thánh Tin Lành San Bernardino

Hội Thánh Tin Lành San Bernardino2 months ago

Hoi Thanh San Bernardino Tho Phuong

Hội Thánh Tin Lành San Bernardino

Hội Thánh Tin Lành San Bernardino

Hội Thánh Tin Lành San Bernardino2 months ago

Hoi Thanh San Bernardino Tho Phuong 10-08

Hội Thánh Tin Lành San Bernardino

Hội Thánh Tin Lành San Bernardino

Hội Thánh Tin Lành San Bernardino2 months ago

Tho Thuong 10-01 Hoi Thanh San Bernardino

Hội Thánh Tin Lành San Bernardino

Hội Thánh Tin Lành San Bernardino

Hội Thánh Tin Lành San Bernardino3 months ago

https://www.youtube.com/watch?v=xU4YIWlnWBM
Tho Phuong 09-17-2023 – Happy Sunday

Hội Thánh Tin Lành San Bernardino

Hoi Thanh San Bernardino 9-17-2023
Hội Thánh Tin Lành San Bernardino

Hội Thánh Tin Lành San Bernardino4 months ago

Cảm tạ Chúa vì một ngày thờ phượng thật phước hạnh. Cầu xin Chúa tiếp tục ban phước dư dật trên gia đình của tất cả anh chị em chúng ta. ❤️😊

Hội Thánh Tin Lành San Bernardino

Hội Thánh Tin Lành San Bernardino4 months ago

Good morning brothers and sisters in Christ’s love

Our church worship today at Beach location is changed

Laguna state Beach

Here’s address

460 S Coast Hwy
Laguna Beach, CA 92651
United States

Hope to see you all,

Xin quý con dân Chúa
Chỗ nhóm thờ phượng Chúa sáng nay của Hội thánh bị thay đổi . Sẽ là Laguna state Beach

Địa chỉ là
460 S Coast HWy
Laguna Beach ,Ca 92651

Blessings,

Pastor Kha